Advokátska kancelária v Bratislave

Právne služby na najvyššej úrovni

Mgr. Štefan Krnáč, advokát

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby najmä v oblastiach:

 

 

  • RODINNÉ PRÁVO
  • OBČIANSKE PRÁVO
  • OBCHODNÉ PRÁVO
  • PRÁVO K NEHNUTEĽNOSTIAM
  • DEDIČSKÉ PRÁVO

V rámci poskytovaných služieb ponúkame našim klientom najmä

  • právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci,
  • vypracovanie zmlúv, dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov, vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych úkonov,
  • právne poradenstvo fyzickým a právnickým osobám osobne, alebo podľa možnosti online,
  • ako aj ďalšie právne služby podľa potrieb a požiadaviek klientov.

Viac tu ...