Konkurzné konanie

Advokátska kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti konkurzného a reštrukturalizačného konania, pričom nezáleží na tom, či ste v postavení veriteľa, dlžníka alebo aj správcu.

  • Zabezpečíme podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a tím splníme zákonnú povinnosť dlžníka
  • Podaním návrhu v mene veriteľa zabezpečíme ochranu vašich práv a oprávnených záujmov
  • Zhodnotíme možnosť následného riešenia zodpovednosti zo strany štatutárneho orgánu dlžníka
  • Prihlásime riadne pohľadávku a tým zabezpečíme účasť na celom procese konania vrátane účasti na schôdzi veriteľov a veriteľského výboru
  • Poprieme alebo dáme podnet na popretie spornej pohľadávky iného veriteľa
  • Budeme dôsledne kontrolovať náklady správcu v konaní, aby sme dosiahli maximálny možný výťažok pre vás ako veriteľa

 

V rámci reštrukturalizačného konania:

  • Zabezpečíme vypracovanie reštrukturalizačného posudku a plánu pre dlžníka
  • Zabezpečiť účasť veriteľa v reštrukturalizačnom konaní a budeme dôsledne hájiť jeho záujmy v rámci celého procesu